திருடும் நிருபர்களின் மிரட்டும் உளறல்களும் உண்மைகளும்!


பிஜே வழிகேடர் என்று சொல்லிக்கொண்டே காப்பி அடிக்கும் கயவர்கள்....


கொஞ்சம் காப்பி தானே அடித்தோம் அதற்கு ஏன் இவ்வளவு அடி புலம்பும் நிருபர்கள்....

ஹாஜி என்று எழுதுவது கூடாது என்று கூட அறியாத அறியாளி நிருபர், சூனியம் பற்றி விடும் சவால்....

நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு சூனியம் செய்யப்படவில்லை என்று பகிரங்கமாக கூறிய நிருபர்....

இறையருள்கவி என்று எழுதும் வழிகேட்டிற்கு அற்புத விளக்கம்.....

ஹாஜி என்று எழுதுவதும் எல்லாம் சில்லரை விஷயமாம்.......

பிஜே புத்தகம் போட்டு பணக்காரர் ஆகிவிட்டார் என்று அவதூறு கூறிவிட்டு, இப்போது நாங்கள் பிஜேவை சொல்லவில்லை என்று பச்சை பொய் சொல்லும் திருடும் நிருபர்கள்......

முகத்திரை கிழிக்கும் இரண்டாவது பதிலடி... முழு விபரம்

நிருபர்கள் தளத்தில் வந்த கருத்துக்களை பற்றி சூட்டிக்காட்டிய உடன் அதை நீக்கிய அயோக்கியர்கள்....